"Kiedy ciało jest smutne,
serce powoli umiera."
Albert Camus