"Nie śmierć rozdziela ludzi,
lecz brak miłości."
Jim Morrison