"Zbyt często życie ludzkie rozpoczyna się
i kończy pozbawione radości i pozbawione nadziei"
Jan Paweł II