"Pamiętaj także o tym,
że kochałam, i że to miłość
skazała mnie na śmierć."
Halina Poświatowska