"Jeśli reguł moralności nie nosisz w sercu,
nie znajdziesz ich w książkach."
Charles Louis de Secondat de Montesquieu (Monteskiusz)