"Ktoś kiedyś powiedział, że w chwili,
kiedy zaczynasz zastanawiać się,
czy kochasz kogoś,
przestałeś go już kochać na zawsze."